ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Έναρξη πρώτου μαθήματος Δευτέρα 22/08/2016.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

 ΔΕΥΤΕΡΑ  5:00-9:30  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΩΔ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 ΤΡΙΤΗ  5:00-9:30  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
 ΤΕΤΑΡΤΗ  6:00-9:00  ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 ΠΕΜΠΤΗ  5:00-9:00  ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5:00-9:30  ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

*1 Έναρξη πρώτου μαθήματος Τρίτη 02/08.

*2 Έναρξη πρώτου μαθήματος Τρίτη 02/08 την ημέρα αυτή κατ’ εξαίρεση το μάθημα θα γίνει 4:00 – 8:30.

*3 Έναρξη πρώτου μαθήματος Πέμπτη 04/08.

*4 Έναρξη πρώτου μαθήματος Τετάρτη 03/08.

*5 Έναρξη πρώτου μαθήματος Τετάρτη 03/08. Εάν ενδιαφέρεστε για άλλα μαθήματα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας για να το δηλώσετε.

*6 Έναρξη πρώτου μαθήματος Δευτέρα 08/08.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ

10:00 – 2:00

10:00 – 2:00

10:00 – 2:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

10:00 – 2:30

10:00 – 2:30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

5:00 – 9:00

5:00 – 9:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

10:00 – 2:30

10:00 – 2:30

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:30 – 6:30

2:30 – 8:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

5:00 – 8:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

10:00 – 12:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

10:00 – 12:00

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

10:00 – 12:00

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

12:00 – 2:00

ΠΟΙΝΙΚ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:30 – 5:30

5:30 – 6:30

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2:30 – 5:30

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

5:30 – 8:00

ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

12:00 – 2:30

12:00 – 2:30

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00

ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ

12:00 – 2:30

12:00 – 2:30

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έναρξη πρώτου μαθήματος Τετάρτη 24/08/2016.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

                                              ΠΡΩΪΝΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

 ΤΕΤΑΡΤΗ  10:00-1:00  ΓΕΝ. ΑΡΧΕΣ
 ΠΕΜΠΤΗ  10:00-1:00  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10:00-1:00  ΓΕΝ. ΠΟΙΝΙΚΟ

                                 

                                   ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

 ΤΕΤΑΡΤΗ  6:00-9:00  ΓΕΝ. ΑΡΧΕΣ
 ΠΕΜΠΤΗ  6:00-9:00  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6:00-9:00  ΓΕΝ. ΠΟΙΝΙΚΟ
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn