ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

*1 Έναρξη πρώτου μαθήματος Παρασκευή 20/10,  3:00 – 6:30. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για την Παρασκευή 20/10, το μάθημα της Πολ. Δικονομίας θα γίνει 3:00 – 6:30. Από την Παρασκευή 27/10 το μάθημα θα γίνεται κανονικά 5:00 – 9:00.

*2 Έναρξη πρώτου μαθήματος Πέμπτη 19/10.

*3 Το πρώτο μάθημα των Εταιρειών, κατ’ εξαίρεση γι’ αυτή την εβδομάδα θα γίνει Τρίτη 17/10, 2 – 4:30. Δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα του Πτωχευτικού. Το πρώτο μάθημα του Πτωχευτικού θα γίνει την Πέμπτη 26/10 και τον επόμενο μάθημα των Εταιρειών θα γίνεται κανονικά κάθε Πέμπτη. Την Τετάρτη 18/10, θα γίνει μόνο το μάθημα των Αξιογράφων, 3:30 – 5:30. Το μάθημα του Γενικού Εμπορικού θα ξεκινήσει από Τετάρτη 25/10. Εάν ενδιαφέρεστε για για Βιομηχανική Ιδιοκτησία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.

*4 Έναρξη πρώτου μαθήματος Τρίτη 24/10.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ

10:00 – 2:00

10:00 – 2:00

5:00 – 9:00

5:00 – 9:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3:00 – 6:00

5:00 – 9:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

12:30 – 4:00

12:00 – 4:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3:00 – 6:30

3:00 – 6:30

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:00 – 5:30

1:00 – 4:30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

5:00 – 8:00

5:00 – 8:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

12:00 – 2:00

7:00 – 9:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

12:00 – 2:00

7:00 – 9:00

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

3:00 – 5:30

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

10:00 – 12:00

5:00 – 7:00

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

10:00 – 12:00

5:00 – 7:00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

3:00 – 5:00

ΠΟΙΝΙΚ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

12:30 – 4:00

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

2:00 – 4:00

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

3:30 – 5:30

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:00 – 3:30

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2:00 – 4:30

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

1:00 – 2:00

ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

3:00 – 5:00

3:00 – 5:00

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

5:00 – 6:30

5:00 – 6:30

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

*1 Το πρώτο μάθημα του Εμπορικού θα γίνει Πέμπτη 12/10.

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

5:00 – 7:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

7:00 – 9:30

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ*1

5:30 – 8:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Έναρξη τμήματος Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017.

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ

3:30 – 6:00

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

6:00 – 8:30

ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3:00 – 5:30

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

5:30 – 8:00

ΑΣΤΙΚΟ