ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ

10:00 – 2:00

10:00 – 2:00

5:00 – 9:00

5:00 – 9:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3:00 – 6:00

5:00 – 9:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

11:00 – 3:00

12:00 – 4:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3:00 – 6:30

3:00 – 6:30

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

12:00 – 4:30

2:00 – 5:30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

12:00 – 3:00

5:00 – 8:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

12:00 – 2:00

7:00 – 9:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

12:00 – 2:00

7:00 – 9:00

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

3:00 – 5:30

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

10:00 – 12:00

5:00 – 7:00

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

10:00 – 12:00

5:00 – 7:00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

3:00 – 5:00

ΠΟΙΝΙΚ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

11:00 – 3:00

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

2:00 – 4:00

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

3:30 – 5:30

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:00 – 3:30

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2:00 – 4:30

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

3:00 – 5:00

3:00 – 5:00

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

5:00 – 6:30

5:00 – 6:30

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

12:00 – 3:00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

5:00 – 8:00