Πολιτική Δικονομία

Διδάσκει: Μηνάς Νικολάτος

Προετοιμασία για τις εξετάσεις των Φοιτητών Αθήνας – Κομοτηνής – Θεσσαλονίκης, ΔΟΑΤΑΠ, Εξετάσεις για την Άδεια Δικηγορικού Συλλόγου & Επιτροπή Αξιολόγησης

Εξειδικευμένα τμήματα με διανομή δωρεάν σημειώσεων και επίλυση πρακτικών.

Εξειδικευμένα τμήματα  για εξετάσεις  Δικαστών – Εισαγγελέων,  Ειρηνοδικών

Ολιγομελή τμήματα με παροχή δωρεάν σημειώσεων και εξειδικευμένων πρακτικών ανάλογα  με τις ανάγκες των εξετάσεων.

Ειδική προετοιμασία  για τις εξετάσεις  των Συμβολαιογράφων.

Ολιγομελή τμήματα με παροχή δωρεάν σημειώσεων και εξειδικευμένων πρακτικών ανάλογα  με τις ανάγκες των εξετάσεων.