Η Γραμματεία του φροντιστηρίου λειτουργεί καθημερινά από τις 09:30 έως τις 21:00.
Υπεύθυνες Γραμματείας:
Παλαιογιάννη Μαρία και Κοτζαμανή Μαρία