Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Διδάσκει: Ελισάβετ Κιντζόγλου

Για φοιτητές Νομικής Αθηνών – Κομοτηνής – Θεσσαλονίκης

Διδασκαλία σε ολιγομελή τμήματα.

Στόχος η πλήρης πρετοιμασία των φοιτητών. Η διδασκαλία συνίσταται σε

  • Θεωρητική ανάλυση με νομολογιακή υποστήριξη
  • Σχολιασμός των αποφάσεων
  • Παρακολούθηση των νομολογιακών δεδομένων και της αντίστοιχης νομοθεσίας
  • Διανομή σημειώσεων της διδάσκουσας

Διδασκόμενα μαθήματα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

Χρήσιμα links:

www.europa.eu