Δημόσιο Δίκαιο

Διδάσκει: Μηνάς Νικολάτος

  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις των Φοιτητών Αθήνας – Κομοτηνής – Θεσσαλονίκης, ΔΟΑΤΑΠ, Εξετάσεις για την Άδεια Δικηγορικού Συλλόγου & Επιτροπή Αξιολόγησης

Εξειδικευμένα τμήματα με δωρεάν σημειώσεις ανά  κλιμάκιο και ανάλυση Φακέλων Νομολογίας.

  • Εξειδικευμένα τμήματα  για τις εξετάσεις  των Διοικητικών  Δικαστών και ΝΣΚ

Διδάσκοντα  Δοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία, Συνταγματικό και Δημοσιονομικό.