Εθνική Σχολή Δικαστών – Πολιτική Ποινική Κατεύθυνση & Εισαγγελικοί Λειτουργοί

Ραντεβού για την δημιουργία νέων τμημάτων Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018, ώρα 18:00.