ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

*1 Έναρξη πρώτου μαθήματος Τρίτη 07/08/2018.

*2 Έναρξη πρώτου μαθήματος Δευτέρα 06/08/2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ*1

10:00 – 2:00

10:00 – 2:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

6:00 – 9:30

2:00 – 5:30

6:00 – 9:30

2:00 – 5:30

11:00 – 2:30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΠΟΙΝΙΚΟΥ*2

2:00 – 6:00

2:00 – 6:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

5:30 – 9:30

4:00 – 6:00

3:30 – 6:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:00 – 8:00

1:00 – 5:30

2:00 – 8:30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

3:00 – 6:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

10:00 – 12:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

2:00 – 4:00

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

10:00 – 12:00

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

2:00 – 4:00

ΠΟΙΝΙΚ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

2:00 – 5:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:00 – 5:00

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

5:00 – 8:00

5:30 – 8:30

ΒΙΟΜ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1:00 – 5:30

ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

5:30 – 8:00

4:00 – 6:00

5:30 – 7:30

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

8:00 – 9:30

3:30 – 6:00

7:30 – 9:00

ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

5:00 – 8:00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

3:00 – 5:00

12:00 – 3:00