Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Διδάσκει: Ελισάβετ Κιντζόγλου

Προετοιμασία για τις εξετάσεις των Φοιτητών Αθήνας – Κομοτηνής – Θεσσαλονίκης,

Διδασκαλία σε ολιγομελή τμήματα.

Στόχος η πλήρης προετοιμασία των φοιτητών. Η διδασκαλία συνίσταται σε

  • Θεωρητική ανάλυση με νομολογιακή υποστήριξη
  • Σχολιασμός των αποφάσεων
  • Παρακολούθηση των νομολογιακών δεδομένων και της αντίστοιχης νομοθεσίας
  • Διανομή σημειώσεων της διδάσκουσας