Κατατακτήριες Εξετάσεις Νομικής Θεσσαλονίκης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/03/2016 ΩΡΑ 17:30