Εργατικό Δίκαιο

Διδάσκει: Ευανθία Φώτου

Για φοιτητές Νομικής Αθηνών – Κομοτηνής – Θεσσαλονίκης

Διδασκόμενα Μαθήματα: Ατομικό Εργατικό – Συλλογικό Εργατικό

Στόχος μας είναι η πλήρης προετοιμασία των φοιτητών. Ολιγομελή τμήματα.

Η διδασκαλία συνίσταται σε :

  •  Θεωρητική ανάλυση ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των φοιτητών Αθήνας και Κομοτηνής
  •   Νομολογιακή ερμηνεία, με παρακολούθηση των συνεχών αλλαγών της εργατικής νομοθεσίας
  •  Επίλυση πρακτικών θεμάτων και θεμάτων παλαιότερων εξεταστικών
  •  Διανομή σημειώσεων της διδάσκουσας
  •  Διανομή νομολογιακού υλικού