Μαθήματα για τα Νομικά Τμήματα Πανεπιστημίων Κύπρου

Στο Φροντιστήριο μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης.

Για επιπλέον πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.