ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2018

Έναρξη τμήματος 14 Ιουνίου 2018.

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ

3:00 – 6:00

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

6:00 – 8:30

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3:00 – 5:30

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

5:30 – 8:00

ΑΣΤΙΚΟ