ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 27/11/2017. Κατ΄εξαίρεση, μόνο για τη επόμενη εβδομάδα, το μάθημα του Αστικού θα γίνει Τρίτη 28/11 ενώ του Ποινικού Πέμπτη 30/11/. Από Δευτέρα 04/12/ θα γίνονται κανονικά βάσει προγράμματος.

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

6:00 – 9:00

                   ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΡΙΤΗ

6:00 – 9:00

ΠΟΙΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

6:00 – 9:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΚΩΔ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

6:00 – 9:00

ΑΣΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:00 – 9:00

ΔΗΜΟΣΙΟ