ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έναρξη νέων τμημάτων Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, ώρα 18:00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.