Εμπορικό Δίκαιο

Διδάσκει: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Προετοιμασία για τις εξετάσεις των Φοιτητών Αθήνας – Κομοτηνής – Θεσσαλονίκης & Εξετάσεις για την Άδεια Δικηγορικού Συλλόγου

Για τις εξετάσεις Νομικής Αθήνας, Θεσσαλονικης και Κομοτηνής.  Πλήρης και υπεύθυνη προετοιμασία των φοιτητών και ΔΟΑΤΑΠ για τις εξετάσεις τις εκάστοτε εξεταστικης με θεωρητική ανάλυση και επίλυση πρακτικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένων και των παλαιότερων θεμάτων εξέτασης εξιδικευμένων ανά Νομική Σχολή.

Όπου απαιτείται προφορική εξέταση απαντώνται στο μάθημα όλες οι προηγούμενες προφορικές ερωτήσεις με βάση τον εξεταστή.
Σε κάθε φοιτητή και ΔΟΑΤΑΠ παραδίδονται λεπτομερείς σημειώσεις του διδάσκοντος στο μάθημα. Επιπροσθέτως επειδή η κάλυψη του μαθήματος είναι πλήρης και σε θεωρία και σε πρακτική δεν συνίσταται η μελέτη οποιοδήποτε πανεπιστημιακού συγγράματος.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Πλήρης ανάπτυξη όλων των επιμέρους αντικειμένων του Εμπορικού Δικαίου. Συγκεκριμένα διδάσκονται στο τμήμα τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Εταιρίες, Αξιόγραφα, Πτωχευτικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Γενικό Εμπορικό, Εμπορικές Συμβάσεις, Ναυτικό Δίκαιο και Βιομηχανική Ιδιοκτησία.
Η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του μαθήματος. Επιλύονται πρακτικά θέματα καθώς και όλα τα πρακτικά θέματα των προηγούμενων ετών.

ΔΙΔΑΣΚΕΙ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Πλήρης ανάπτυξη όλων των επιμέρους αντικειμένων του Εμπορικού Δικαίου. Συγκεκριμένα διδάσκονται στο τμήμα τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Εταιρίες, Αξιόγραφα, Πτωχευτικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Γενικό Εμπορικό, Εμπορικές Συμβάσεις, Ναυτικό Δίκαιο και Βιομηχανική Ιδιοκτησία.
Η διδασκαλία περιλαμβάνει την ανάπτυξη της θεωρίας σε κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο με τις αντίστοιχες νομολογιακές ερμηνείες καθώς και επίλυση πρακτικών θεμάτων.