Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

*1 Το πρώτο μάθημα του Εμπορικού θα γίνει Πέμπτη 12/10.

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

5:00 – 7:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

7:00 – 9:30

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ*1

5:30 – 8:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ