ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Πολιτική Δικονομία 17:30

Δημόσιο Δίκαιο: 18:00

Εμπορικό Δίκαιο: 18:00

Για τα μαθήματα του Εργατικού Δικαίου και του Ιδιωτικού Διεθνούς Δίκαιου επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του φροντιστηρίου μας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Αστικό Δίκαιο: έναρξη πρώτου μαθήματος Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Σύνθεση Αστικού Δικαίου: κάθε Δευτέρα  και Τετάρτη 10:00 – 14:00 (πρωινό τμήμα)

ή 17:00 – 21:00 (απογευματινό τμήμα)

Επιμέρους: 

Δευτέρα: 10:00 – 12:00 ή 17:00 – 19:00 Γενικές Αρχές & 12:00 – 14:00 ή 19:00 – 21:00 Κληρονομικό

Τετάρτη: 10:00 – 12:00 ή 17:00 – 19:00 Εμπράγματο & 12:00 – 14:00 ή 19:00 – 21:00 Γενικό Ενοχικό

Πέμπτη: 15:00 – 17:00 Ειδικό Ενοχικό

Παρασκευή: 15:00 – 17:00 Οικογενειακό

Ευρωπαϊκό Δίκαιο: έναρξη πρώτου μαθήματος Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Δευτέρα: 11:00 – 13:00 Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Τετάρτη: 11:00 – 13:00 Σύνθεση Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου & 13:00 – 15:00 Δημόσιο Διεθνές

Ποινικό Δίκαιο: έναρξη πρώτου μαθήματος Τρίτη 16/10/2018. Εκτάκτως και μόνο για την Τρίτη 16/10 το μάθημα θα γίνει 13:00 – 17:30.

κάθε Δευτέρα 17:00 – 21:00 & κάθε Τρίτη 14:00 – 18:00. Στο πρώτο μάθημα θα οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα και των επιμέρους μαθημάτων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του φροντιστηρίου μας.