ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Έναρξη νέων τμημάτων Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019.

 

Ραντεβού για την οριστικοποίηση του προγράμματος:

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ώρα 11:00

Αστικό Δίκαιο, ώρα 17:30

Δημόσιο Δίκαιο, ώρα 17:30

Πολιτική Δικονομία, ώρα 18:00

Εμπορικό Δίκαιο, ώρα 18:00

 

Πρόγραμμα μαθήματος:

Ποινικό Δίκαιο, κάθε Τρίτη & Πέμπτη 14:00 – 18:00. Έναρξη πρώτου μαθήματος Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.