ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

*1 Για δύο εβδομάδες το πρόγραμμα του Ποινικού Δικαίου θα διεξαχθεί ως εξής: Τρίτη 16/10 1:30 – 5:30, Τετάρτη 17/10 και Πέμπτη 18/10 δεν θα διεξαχθούν τα μαθήματα. Τρίτη 23/10 και Πέμπτη 25/10 τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά. Δεν θα γίνει το μάθημα της Τετάρτης 24/10. Από Τρίτη 30/10 θα ισχύει κανονικά το πρόγραμμα όπως αναγράφεται στον πίνακα.

*2 Το μάθημα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 31/10/2018, 1:30 – 3:30. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ

10:00 – 2:00

10:00 – 2:00

5:00 – 9:00

5:00 – 9:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

5:30 – 9:00

5:30 – 9:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΠΟΙΝΙΚΟΥ

12:30 – 4:00

2:00 – 4:00

2:00 – 4:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

2:00 – 6:00

2:00 – 6:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:30 – 5:30

10:45 – 1:15

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

10:30 – 12:00

ΑΘΗΝΑΣ

12:00 – 2:00

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

10:00 – 12:00

5:00 – 7:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

12:00 – 2:00

7:00 – 9:00

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

3:00 – 5:00

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

10:00 – 12:00

5:00 – 7:00

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

12:00 – 2:00

7:00 – 9:00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

3:00 – 5:00

ΠΟΙΝΙΚ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

12:30 – 4:00

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

2:00 – 4:00

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

2:00 – 4:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

2:30 – 5:30

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

10:45 – 1:15

Δ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

12:00 – 2:00

ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

2:00 – 4:00

2:00 – 4:00

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

4:00 – 6:00

4:00 – 6:00

ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι

5:30 – 7:00

5:30 – 7:00

ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ

7:00 – 9:00

7:00 – 9:00

ΕΥΡΩΠ & ΕΥΡΩΠ Ι(Κ)

12:00 – 2:00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΙ (Κ)

2:00 – 4:00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

12:00 – 2:00