ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Εργατικό Δίκαιο (Ατομικό και Συλλογικό)  θα ξεκινήσει την Παρασκευή 13 Απριλίου, ώρα 2:00 – 5:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ

10:00 – 2:00

11:00 – 3:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11:00 – 2:00

5:00 – 9:00

10:00 – 2:00

6:00 – 9:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

1:30 – 5:00

2:00 – 6:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

2:00 – 6:00

2:30 – 6:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:00 – 6:30

12:00 – 3:30

11:00 – 1:30 3:00 – 7:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

4:00 – 6:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

10:00 – 12:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

11:00 – 1:00

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

3:00 – 5:30

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

1:00 – 3:00

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

3:00 – 5:30

ΠΟΙΝΙΚ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1:30 – 5:00

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

2:00 – 4:00

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

4:00 – 6:00

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

2:00 – 3:30

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 11:00-1:30
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

 5:00 – 7:00
ΒΙΟΜ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

3:00 – 5:00

ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

2:00 – 4:00

2:30 – 4:30

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

4:00 – 6:00

4:30 – 6:00

ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι

11:00 – 12:30

5:00 – 7:00

10:00 – 12:00

6:00 – 7:30

ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ

12:30 – 2:00

7:00 – 9:00

12:00 – 2:00

7:30 – 9:00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

4:00 – 6:00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

6:00 – 8:00