Αστικό Δίκαιο

 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

Προετοιμασία για τις εξετάσεις των Φοιτητών Αθήνας – Κομοτηνής – Θεσσαλονίκης, ΔΟΑΤΑΠ, Εξετάσεις για την Άδεια Δικηγορικού Συλλόγου & Επιτροπή Αξιολόγησης

Υπεύθυνη  προετοιμασία φοιτητών για τις προπτυχιακές εξετάσεις. Η οποία συνίσταται σε πλήρη ανάπτυξη της θεωρίας, επίλυση πρακτικών και παλαιότερων θεμάτων εξετάσεων. Όλα αυτά υποστηρίζονται με λεπτομερείς σημειώσεις του διδάσκοντος.

Διδασκόμενα μαθήματα:

  • Γενικές Αρχές
  • Εμπράγματο Δίκαιο
  • Ενοχικό Δίκαιο: α) Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, β) Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
  • Κληρονομικό Δίκαιο
  • Οικογενειακό  Δίκαιο
  • Εφαρμογές Αστικού 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: 

Εξειδικευμένα τμήματα  για εξετάσεις  Δικαστών – Εισαγγελέων,  Ειρηνοδικών, ΝΣΚ καθώς και ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις  των Συμβολαιογράφων.

Στόχος  του μαθήματος είναι η πλήρης ανάπτυξη της θεωρίας καθώς και  η επίλυση πρακτικών και θεμάτων  εξετάσεων προηγούμενων ετών. Όλα  αυτά υποστηρίζονται με λεπτομερείς  σημειώσεις του διδάσκοντος.