Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία

Διδάσκει: Ανδροβιτσανέας Νικόλαος

Προετοιμασία για τις εξετάσεις των Φοιτητών Αθήνας – Κομοτηνής – Θεσσαλονίκης, ΔΟΑΤΑΠ, Εξετάσεις για την Άδεια Δικηγορικού Συλλόγου & Επιτροπή Αξιολόγησης
Ανάπτυξη θεωρίας από τα προτεινόμενα εγχειρίδια των σχολών, επίλυση πρακτικών και θεμάτων προηγουμένων ετών. Το μάθημα υποστηρίζεται με σημειώσεις του διδάσκοντος.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόκειται για ειδικά τμήματα, τα οποία ο υποψήφιος μπορεί να παρακολουθήσει χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης του υπόλοιπου “πακέτου” για τη Σχολή Δικαστών. Περιλαμβάνει ανάπτυξη θεωρίας, επίλυση πρακτικών, προηγουμένων θεμάτων και νομολογία.

Στο συγκεκριμένο τμήμα γίνεται πλήρης ανάπτυξη της θεωρίας του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας. Ακολουθεί επίλυση πρακτικών και θεμάτων εξετάσεων προηγουμένων ετών. Όλα αυτά υποστηρίζονται από σημειώσεις του διδάσκοντος και ηλεκτρονική επισκόπηση της σημαντικότερης (για το ποινικό δίκαιο) πρόσφατης νομολογίας και νομοθεσίας.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικό τμήμα με εξειδίκευση στις απαιτήσεις των εξετάσεων των εισαγγελικών λειτουργών. Περιλαμβάνει παραδόσεις Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου με αντίστοιχη νομολογία και νομοθεσία. Υποστηρίζεται από σημειώσεις του διδάσκοντος, νομοθεσία, νομολογία, θεωρία και πρακτικά. Επίσης χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης του υπόλοιπου πακέτου για τη Σχολή Δικαστών.

Στο συγκεκριμένο τμήμα γίνεται πλήρης ανάπτυξη της θεωρίας του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας. Ακολουθεί επίλυση πρακτικών και θεμάτων εξετάσεων προηγουμένων ετών. Όλα αυτά υποστηρίζονται από σημειώσεις του διδάσκοντος και ηλεκτρονική επισκόπηση της σημαντικότερης (για το ποινικό δίκαιο) πρόσφατης νομολογίας και νομοθεσίας.
Καλύπτεται επίσης το αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου, σε ό,τι αφορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους νέους θεσμούς καταπολέμησης της εγκληματικότητας μέσω της διακρατικής συνεργασίας, σχετική αρθρογραφία και νομολογία των ελληνικών και ξένων δικαστηρίων. Πρόκειται για αντικείμενο που εξετάστηκε φέτος για πρώτη φορά αλλά με εξαιρετικά για τους μαθητές μας αποτελέσματα.

Τα μαθήματα γίνονται σε ένα άνετο περιβάλλον, σε συναδελφικό κλίμα, σε ολιγομελή τμήματα, όπου οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα επίλυσης τυχόν αποριών.
Τα τμήματά μας προσαρμόζονται στις ανάγκες του υποψηφίου, Έτσι μπορεί κάποιος να επιλέξει να παρακολουθήσει μόνο το Ποινικό Δίκαιο (αν αυτό εκτιμά πως χρειάζεται), χωρίς υποχρέωση να πληρώσει κάποιο “πακέτο” μαθημάτων.