ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2018-2019

 

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 6:00 – 9:00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6:00 – 9:00 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6:00 – 9:00 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

Η πολυετή πείρα και το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Φροντιστηρίου μας είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για τις μεγάλες επιτυχίες στις Κατατακτήριες Εξετάσεις Νομικής Αθηνών.  Επισημαίνουμε πως τον τελευταίο διαγωνισμό 2017-2018 από τους 50 επιτυχόντες οι 34 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου μας. Ευχόμαστε και οι φετινοί σπουδαστές μας να έχουν τα ίδια υψηλά ποσοστά επιτυχίας που είχαν οι σπουδαστές των προηγούμενων ετών.

Δεν ανακοινώνουμε τα ονόματα των επιτυχόντων λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων αλλά είναι διαθέσιμα στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018-2019

 

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5:00 – 8:00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4:00 – 6:00

6:00 – 9:00

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 5:00 – 8:00 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η πολυετή πείρα και το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Φροντιστηρίου μας είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για τις μεγάλες επιτυχίες στις Κατατακτήριες Εξετάσεις Νομικής Κομοτηνής.  Επισημαίνουμε πως τον τελευταίο διαγωνισμό 2017-2018 από τους 36 επιτυχόντες οι 28 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου μας. Ευχόμαστε και οι φετινοί σπουδαστές μας να έχουν τα ίδια υψηλά ποσοστά επιτυχίας που είχαν οι σπουδαστές των προηγούμενων ετών.

Δεν ανακοινώνουμε τα ονόματα των επιτυχόντων λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων αλλά είναι διαθέσιμα στην Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

*1 Έναρξη πρώτου μαθήματος Τρίτη 07/08/2018.

*2 Έναρξη πρώτου μαθήματος Δευτέρα 06/08/2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ*1

10:00 – 2:00

10:00 – 2:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

6:00 – 9:30

2:00 – 5:30

6:00 – 9:30

2:00 – 5:30

11:00 – 2:30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΠΟΙΝΙΚΟΥ*2

2:00 – 6:00

2:00 – 6:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

5:30 – 9:30

4:00 – 6:00

3:30 – 6:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:00 – 8:00

1:00 – 5:30

2:00 – 8:30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

3:00 – 6:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

10:00 – 12:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

2:00 – 4:00

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

10:00 – 12:00

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

2:00 – 4:00

ΠΟΙΝΙΚ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

2:00 – 5:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:00 – 5:00

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

5:00 – 8:00

5:30 – 8:30

ΒΙΟΜ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1:00 – 5:30

ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

5:30 – 8:00

4:00 – 6:00

5:30 – 7:30

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

8:00 – 9:30

3:30 – 6:00

7:30 – 9:00

ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι
ΠΟΛ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

5:00 – 8:00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

3:00 – 5:00

12:00 – 3:00