ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ

3:00 – 6:00

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

6:00 – 8:30

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3:00 – 5:30

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

5:30 – 8:00

ΑΣΤΙΚΟ

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έναρξη πρώτου μαθήματοςΤετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Στο παρόν πρόγραμμα θα προστεθούν και επιπλέον μέρες και ώρες, κατόπιν συμφωνίας με τους καθηγητές.

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

17:00 – 20:00

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΕΜΠΤΗ

18:00 – 21:00

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00 – 13:00

ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:

– Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

– Άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.

1ο στάδιο του διαγωνισμού (γραπτή εξέταση):

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝA ΜΑΘΗΜΑTΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

60

600€

ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

60

600€

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

30

300€

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

150

1500€

20 στάδιο του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική εξέταση) :

*θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Φάκελος Επίκαιρου Θέματος σχετικού με το κράτος, τις διεθνείς σχέσεις, την οικονομία, το περιβάλλον, τα ΜΜΕ, τις εργασιακές σχέσεις, τους θεσμούς της κοινωνίας  και τον Πολιτισμό

40

400€

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ:

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
  4. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  5. ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)

Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ολοκληρωμένου πακέτου σημειώσεων 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝA ΜΑΘΗΜΑTΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

300€

ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

300€

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

150€

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

750€

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως με Skype

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τη γραμματεία.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

*Πρώτο μάθημα Λεκτικών Δεξιοτήτων Τετάρτη 17/01/2017.

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ*

6:00 – 9:00

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ

6:00 – 9:00

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00 – 1:00

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.

 

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ)

ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Α

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ

36

340€

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

34

300€

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

32

250€

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

102

890

*Ειδικά στην ενότητα ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ πραγματοποιείται παρουσίαση και σύνδεση της νομοθεσίας με τις σχετικές ΠΟΛ (Πολυγραφημένες Υπουργικές Εγκύκλιοι) και ΑΥΟ (Αποφάσεις Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών), με στόχο τη κατανόηση των πολυάριθμων σχετικών νομοθετημάτων και τη δυνατότητα εφαρμογής σε πρακτικό επίπεδο, ιδίως την απάντηση ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής

Κωδικοποίηση του διαχρονικού δικαίου (ιδίως στη φορολογία εισοδήματος)

* ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ  (πχ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ – Ολομ. ΣτΕ 1738/2017)

 

* Παρουσίαση και επεξεργασία καταλογιστικών πράξεων – σύνδεση με θεωρία και νομολογία

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

ΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Β

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

64

550 €

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

32

250 €

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

96

800

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ/ΕΝΟΤΗΤΑ

  1. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  2. ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
  4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
  5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ )

MOCK TEST / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το παρακάτω link:

http://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/2017/12/eforiment98.pdf