ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ

10:00 – 2:00

10:00 – 2:00

5:00 – 9:00

5:00 – 9:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3:00 – 6:00

5:00 – 9:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

11:00 – 3:00

12:00 – 4:00

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3:00 – 6:30

3:00 – 6:30

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

12:00 – 4:30

2:00 – 5:30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

12:00 – 3:00

5:00 – 8:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

12:00 – 2:00

7:00 – 9:00

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

12:00 – 2:00

7:00 – 9:00

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

3:00 – 5:30

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

10:00 – 12:00

5:00 – 7:00

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

10:00 – 12:00

5:00 – 7:00

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

3:00 – 5:00

ΠΟΙΝΙΚ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

11:00 – 3:00

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

2:00 – 4:00

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

3:30 – 5:30

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

2:00 – 3:30

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2:00 – 4:30

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

12:00 – 2:00

ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

3:00 – 5:00

3:00 – 5:00

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

5:00 – 6:30

5:00 – 6:30

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

12:00 – 3:00

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

5:00 – 8:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

*1 Το πρώτο μάθημα του Εμπορικού θα γίνει Πέμπτη 12/10.

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

5:00 – 7:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

7:00 – 9:30

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ*1

5:30 – 8:00

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Οι ενάρξεις των νέων μαθημάτων θα έχουν ως εξής:

Ραντεβού για τη δημιουργία του προγράμματος:

Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017:

Πολιτική Δικονομία ώρα 18:00

Δημόσιο Δίκαιο ώρα 18:30

Εμπορικό Δίκαιο ώρα 18:30

 

Πρόγραμμα μαθημάτων:

Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία: Πέμπτη & Παρασκευή 12:00 – 16:00 (πρωινό τμήμα) & 17:00 – 21:00 (απογευματινό τμήμα), έναρξη πρώτου μαθήματος Πέμπτη 03/08.

Αστικό Δίκαιο: Τρίτη & Πέμπτη 16:00 – 20:00. Αναλυτικότερα: Τρίτη 16:00 – 18:00 Εμπράγματο, 18:00 – 20:00 Γεν. Αρχές & Πέμπτη 16:00 – 18:00 Κληρονομικό & 18:00 – 20:00 Γεν. Ενοχικό. Έναρξη πρώτου μαθήματος Τρίτη 01/08.

 

Για τα μαθήματα του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Εργατικού Δικαίου και του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας.